Organisatie

Een werknemerscoöperatie is een platte organisatie zonder directie of management en bestaat enkel uit haar leden. De leden van de coöperatie zijn zowel eigenaar van het bedrijf als werknemer binnen het bedrijf. Alle leden staan in dienst van de coöperatie en beslissen samen over de koers van de onderneming.

Bij helpgewoon bestaat iedere coöperatie uit een klein team bevlogen en betrokken vakmensen. Iemand dient zich aan als coördinator voor de beperkte administratieve taken maar de meeste aandacht gaat uit naar het operationele werk. Wij delen de passie voor ons werk en werken vanuit een gedeelde visie met een heldere missie. De tarieven die wij hanteren zijn inzichtelijk en gericht op wat écht nodig is. Wij werken in nauw contact met de opdrachtgevers en met grote betrokkenheid bij ons werk. Door volledige transparantie en vertrouwen kunnen wij laten zien waar wij voor staan; wij zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen.

Team

Helpgewoon Jeugd bestaat uit vijf bevlogen en betrokken hulpverleners met kennis van zaken. Door de ruime ervaring waaruit geput kan worden, de manier waarop we georganiseerd zijn en onze passie kan er snel en kundig maatwerk geleverd worden.

Onder het kopje ‘even voorstellen’ stellen de teamleden zich aan u voor.

Even voorstellen 
Anneke Vrieselaar

Mijn naam is Anneke Vrieselaar. Vanaf 1995 ben ik werkzaam in de hulpverlening waarvan 17  jaar in de jeugdhulpverlening. Naast ambulant jeugdhulpverleenster ben ik 1 dag per week werkzaam als jeugdmaatschappelijk werkster op een school. De afgelopen jaren heb ik gewerkt met gezinnen, jongeren en kinderen met hele diverse vraagstukken op diverse vlakken waardoor ik inmiddels veel ervaring op heb gedaan.

Als hulpverlener ben ik energiek, daadkrachtig en praktisch ingesteld. Ik kan situaties snel analyseren en zorg ervoor dat de juiste middelen worden ingezet. Ik denk in oplossingen, stap er op af en ga uit van mogelijkheden. Door mijn goede contactuele en communicatieve eigenschappen ben ik voor iedereen eenvoudig benaderbaar en laagdrempelig in contact. Ik werk vanuit een open en transparante houding, zowel naar netwerkpartners als naar cliënten en collegae. Ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg.

De afgelopen jaren heb ik ervaren dat inzet op preventie van groot belang is, er op tijd bij zijn om misschien erger te voorkomen en ’n duwtje in de goede richting dan soms alweer voldoende is om zelf verder te kunnen. Tevens merk ik dat het van meerwaarde is om bij klanten thuis te komen. In een voor de klant vertrouwde omgeving is het makkelijker om tot de kern van de ‘problematiek’ te komen en aan te sluiten bij de (on)mogelijkheden van de klant. Mijn interesse ligt bij het ondersteunen, motiveren en adviseren van mensen op verschillende gebieden op een wijze dat de eigen kracht wordt versterkt.

 

Rachel Wichers

Mijn naam is Rachel Wichers en ik werk sinds 2004 in de jeugdzorg. Ik straal rust uit en creëer in gesprek met anderen een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Hierdoor voelen mensen zich snel op hun gemak en durven ze zich open te stellen. Mijn kracht ligt in het verzamelen van informatie om tot een compleet beeld te komen van de situatie rondom een kind/jongere. Dit beeld kan ik helder verwoorden, waarbij ik goed aansluit bij de behoefte en vragen van de cliënt. Gedurende dit hele proces werk ik met grote zorgvuldigheid. 

 

Remco Wielens

Mijn naam is Remco Wielens en ik ben sinds 2004 werkzaam in de jeugdzorg binnen zowel het vrijwillig als het gedwongen kader. Ik beschik over een brede ervaring en weet wat er binnen het veld speelt en ‘te halen is’. 

Ik vind dat iedereen het verdient om zich zodanig te ontwikkelen dat er op een goede manier kan worden ‘meegedaan in de maatschappij’. Soms kan dit niet (direct) op eigen kracht en is er (professionele) hulp nodig.

Het verlenen van hulp begint wat mij betreft altijd met contact. De cliënt moet zich gehoord voelen en de samenwerkingsrelatie als gelijkwaardig en betrouwbaar ervaren. Ik neem de tijd om elkaar te leren kennen en vind humor en een bepaalde luchtigheid in het contact belangrijk. Daar waar nodig heb ik een lange adem en ik schroom niet om de vinger op de zere plek te leggen.

Ik vind het belangrijk om de samenwerking met netwerkpartners te zoeken en de hulp met korte lijnen zo efficiënt mogelijk te organiseren.