Ambulante gezinsbegeleiding

Helpgewoon Jeugd is er voor jeugdigen / jong volwassenen in de leeftijd van 0 – 23 jaar en / of hun gezinnen die dreigen vast te lopen of om welke reden dan ook vastgelopen zijn en een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Wij bieden professionele hulp en ondersteuning op een breed terrein met als doel dat het gezin en / of de jeugdige weer zelfstandig verder kan. Wij verkennen de situatie op alle levensgebieden, bij alle gezinsleden zodat helder wordt wat de ondersteuningsbehoefte is. Ook kijken wij wie eventueel al betrokken is bij het gezin. Op grond van deze intake wordt met het gezin een gezinsplan opgesteld waarin de doelen van de hulpverlening worden aangegeven.

Helpgewoon Jeugd ondersteunt bij het vinden van oplossingsrichtingen en zal zoveel mogelijk met het gezin trachten gebruik te maken van eigen kracht en het eigen netwerk.